cPanel ssh komutları

1- Sunucuya reboot çekme

reboot

2- Cpanel’in /scripts klasöründe mysql priv. ‘ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script’i kullanabilirsiniz, erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir.

/scripts/cleanupmysqlprivs

3- Bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)

/scripts/restartsrv_mysql

4- Mysql rpm lerini yeniden yükler

/scripts/mysqlup –force

5- perl modülünü günceller

/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql

6- php -apache yi yeniden derler

/scripts/easyapache

7- cpaneli update eder

/scripts/upcp

8- cPanel.config dosyasını düzenlemek için

/var/cpanel/cpanel.config

9- Apache restart için

service httpd restart

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

10- Apache durdurmak için

Service httpd stop

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd stop

11- Apache başlatmak için

service httpd start

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd start

12- Apache ayarlarını kontrol etmek için :

service httpd configtest

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd configtest

13- Root dizinindeki dosyaları görmek için

dir

14- Dosya silmek için

rm -f dosyaismi.tar.gz*

15- Sunucu özelliklerini gösterir

cat /proc/cpuinfo

16- rar dosyası açmak

unrar x dosya.rar

17- zip dosyası açmak

unzip dosya.zip

18- sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak

locate c99.php

Eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım

updatedb

19- Kullanıcı yetkilendirme

chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı

Diğer cpanel komutları ;

– Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt
– Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
– Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
– Bandwidth issues /scripts/cleanbw
– /scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
– /scripts/fixcommonproblems
– /scripts/fixeverything
– Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
– Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
– Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
– Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
– Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
– Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
– Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
– Run cpanel backup /scripts/cpbackup
– To try and fix domain controller: /scripts/fixndc
– Quotas /scripts/initquotas – takes a while to run
– /scripts/resetquotas
– /scripts/fixquotas – takes a while to run
– /scripts/adddns Add a Dns Entry
– /scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
– /scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)

– /scripts/adduser Add a User
– /scripts/admin Run WHM Lite
– /scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
– /scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
– /scripts/editquota Edit A User’s Quota
– /scripts/finddev Search For Trojans in /dev
– /scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
– Suggest Usage
– /scripts/findtrojans > /var/log/trojans
– /scripts/fixtrojans /var/log/trojans
– /scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
– /scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
– /scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
– /scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
– /scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
– /scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
– /scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
– /scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
– /scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
– /scripts/ipusage Display Ipusage Report
– /scripts/killacct Hesbaı siler
– /scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
– /scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
– /scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
– /scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
– /scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
– /scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
– /scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
– /scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
– /scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
– /scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
– /scripts/secureit Remove non-important suid binaries
– /scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
– /scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
– /scripts/suspendacct Hesanı askıya alır yani dururur
– /scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
– /scripts/unblockip Unblock an IP
– /scripts/unsuspendacct Durdurulmuş hesabı açar
– /scripts/upcp cPaneli günceller
– /scripts/updatenow cPaneli yükseltir
– /scripts/wwwacct Yeni hesap oluşturur
– /scripts/runweblogs account username for awstats to run manually

MySQL ile ilgili komutlar ;

1) Mysql sunucusunu öldür

/etc/rc.d/init.d/mysql stop

2) Tüm SQL veritabanları onar:

myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

3) Tekrar mysql Başlat:

/etc/rc.d/init.d/mysql start

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir